Bestuur & adviseurs

Het bestuur van de Podium320 stelt, samen met haar adviseurs, het jaarprogramma op,vergadert en regelt de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur en de adviseurs ontvangen hiervoor geen beloning.

Podium320 Bestuur & Adviseurs

Bestuur

Hans Laban
secretaris


Piet Eveleens
penningmeester
Dick de Rooy
algemeen bestuurslid

Adviseurs

Johan van Oeveren
artistiek advies (organist, dirigent, musicus)
.
pr advies

Comité van Aanbeveling

Het bestuur van Podium320 is blij met een groep mensen die haar activiteiten een warm hart toedraagt, waaronder het Comité van Aanbeveling.