Spring naar inhoud

Nieuwsbrief

Wij willen u graag op de hoogte houden van onze activiteiten.

 

Ik meld mij aan voor de nieuwsbrief van Podium320

Stichting Concerten Oosterkerk Zoetermeer

Secretariaat: Gershwinrode 61

2717 EJ Zoetermeer

 

mailadres: podium320@gmail.com

Concertagenda voorjaar 2019

Ons eerste concert staat gepland op 17 april 2019 in de Oosterkerk.

Dit concert wordt gegeven door het "Lamentio Quartet"

‘Die sieben Worte’ van Joseph Haydn

Een muziekstuk ter ere van de Heiland

Het leven van Joseph Haydn (1732-1809) is wellicht in twee woorden samen te vatten: regelmaat en Godsbesef. Haydn’s besef van God, is typerend voor deze componist als wij bedenken, dat de tweede helft van de 18e eeuw gekenmerkt werd door toenemende vrijzinnigheid. Het was de periode van de Verlichting. 

Cádiz en Haydn
Tussen 1783 en 1786 ontving Haydn vanuit de Spaanse stad Cádiz het verzoek om voor een broederschap aldaar (‘Hermandad de la Santa Cueva’) een instrumentaal stuk bij de zeven kruiswoorden van Jezus te schrijven. Het resultaat was een compositie voor orkest, bestaande uit een inleiding, zeven langzame stukken en een slotdeel, terremoto (aardbeving) genaamd. De componist schrijft hierover zelf: “In de onderste kapel (‘Capilla de la Pasión’) waren de muren, ramen en pilaren met zwart doek afgedekt en slechts één in het midden hangende grote lamp verlichtte de duisternis. Omstreeks twaalf uur ’s middags werden alle deuren gesloten; nu begon de muziek.
Na een voorspel beklom de bisschop de kansel, sprak een van de zeven woorden uit en gaf daar een meditatie over. Zodra hij geëindigd was, daalde hij van de kansel af en viel knielend voor het altaar neer. Deze pauze werd met muziek gevuld. De bisschop besteeg en verliet voor de tweede, derde, enz. keer de kansel en iedere keer viel het orkest na de preek weer in. Met deze situatie moest mijn compositie rekening houden.” Het was een lange godsdienstoefening in Cádiz: ongeveer elf minuten per deel waren gereserveerd voor de Bijbeltekst mét meditatie, ongeveer tien minuten was beschikbaar voor elk muziekstuk. Inclusief voorspel en naspel duurde het geheel drie uur.

 

Dit meesterwerk van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn werd geschreven als een volwaardige vastenmeditatie. Het werk begint met een ouverture gevolgd door zeven meditaties (als het ware auditieve ensceneringen) van/op de zeven laatste woorden van de Heiland aan het kruis. De kerk was donker, enkel met kaarslicht om het kruis verlicht, en tussen elke muzikale meditatie las de bisschop telkens één van de zeven laatste woorden ("Vader waarom hebt gij mij verlaten", "Ik heb dorst", "Vrouw zie daar uw zoon" etc)”. Haydn goot elk van deze zeven laatste woorden telkens in een ander muzikaal idee steeds met sonatevorm structuur en met op het einde de fameuze aardbeving "Il terremote".

Dit werk behoort dan ook tot de toppers van de strijkkwartetliteratuur, hèt genre waar Haydn de vader van is!

 

Reserveren voor dit concert kan vanaf januari 2019

 Stichting Concerten Oosterkerk Zoetermeer

 

Ja ik/wij steun(en) Stichting Podium320 met een structurele of eenmalige bijdrage, als donateur of sponsor.

 

Als donateur met een bedrag van eenmalig/jaarlijks:
€ 15,-     /      € 20,-     /     € 25,-       /€ 100,-

(doorhalen wat niet van toepassing is)

 

Mijn/ons bedrijf sponsort eenmalig/jaarlijks een bedrag van:
€ 100, -     / €250, -(Brons)    /     € 500, - (Zilver)    /    € 1000,- (Goud)

(doorhalen wat niet van toepassing is)

 

Naam/bedrijf:…………………………………………………………………………………………………….

 

Adres:…………………………………………………………………………………………………………………

 

Plaats/postcode………………………………………………………………………………………………….

 

Telefoon:…………………………………………………………………………………………………………….

 

Mailadres:…………………………………………………………………………………………………………..

 

Vermelding op onze site voor bedrijven Brons / Zilver /Goud   ja /nee

(doorhalen wat niet van toepassing is)

 

Graag retour zenden naar:  Podium320.  p/a Gershwinrode 61, 2717 EJ Zoetermeer

 

Podium 320 is een Stichting met een anbi status (extra culturele aftrek mogelijkheid )  Denk ook eens aan een 5 jarige gift zonder drempel!

Kamer van Koophandel nr. 63951304 /  NL69SNSB 0926 4511 54 . Podium320.