Spring naar inhoud

Financiële verantwoording

Begroting 2017 Realisatie 2017

Baten
Vrienden, donateurs, sponsors € 4.250,00 € 3.765,00
Kaartverkoop € 6.250,00 € 4.900,00
Collecten en cateringopbrengsten € 1.180,00 € 1.080,06
Totale baten € 11.680,00 € 9.745,06

Lasten
Musici/orkesten € 10.200,00 € 9.448,00
Zaalhuur € 880,00 € 404,00
PR/Communicatie € 1.200,00 € 44,49
Catering € 800,00 € 549,78
Bankkosten € 175,00 € 79,95
Overige kosten € 100,00 € 15,71
Totale lasten € 13.355,00 € 10.541,93

saldo baten/lasten € 1.675,00- € 796,87- geboekt t.l.v. alg. reserve

Activa stand 31-12-2017
Kas penningmeester € 267,55
Bank € 2.096,16
Debiteuren € 1,36
Totaal € 2.365,07

Passiva stand 31-12-2017
Crediteuren € 17,82
Algemen reserve € 2.347,25
Totaal € 2.365,07

Zoetermeer, 30 januari 2018, Penningmeester: Piet Eveleens

Begroting 2018 Realisatie 2018

Baten

Vrienden, donateurs, sponsors € 4.000,00 € 3.820,00

Kaartverkoop € 3.750,00 € 2.145,00

Collecten en cateringopobrengsten € 300,00 € 642,96

Totale baten € 8.050,00 € 6.607,96

Lasten

Musici/orkesten € 6.800,00 € 6.386,35

Zaalhuur € 700,00 € 312,50

PR/Communicatie € 300,00 € 315,15

Catering € 400,00 € 259,00

Bankkosten € 80,00 € 79,45

Kosten Website € 100,00 € 102,23

Overige kosten € 200,00 € 3,10

Totale lasten € 8.580,00 € 7.457,78

saldo baten/lasten € 530,00 € 849,82 geboekt t.l.v. alg. reserve

Activa stand 31-12-2018

Kas penningmeester € 130,00

Bank € 1.385,88

Debiteuren € 0,56

Totaal € 1.516,44

Passiva stand 31-12-2017

Crediteuren € 19,01

Algemen reserve € 1.497,43

Totaal € 1.516,44