Spring naar inhoud

Financiële verantwoording

Begroting 2021              Realisatie 2021

Bankkosten  €         100,00  €           105,48

Kosten Website  €         150,00  €           154,75

Overige kosten  €                 -    €                    -  

Totale lasten  €       250,00  €          260,23 saldo baten/lasten  €       250,00  €          260,23 geboekt t.l.v. algemene reserve

Geen baten begroot en ook niet gerealiseerd in 2021 i.v.m. de genomen coronamaatregelen van onze regering. In geheel 2021 hebben er geen aktiviteiten plaats gevonden georganiseerd door Podium 320. Activa stand 31-12-2021 Kas penningmeester  €         124,50 Bank  €     4.650,94 Debiteuren  €                 -   Totaal  €     4.775,44

Passiva stand 31-12-2021 Crediteuren  €           15,22 Algemen reserve  €     4.760,22 Totaal  €     4.775,44

Zoetermeer, 18 februari 2022, Penningmeester: Piet Eveleens