Spring naar inhoud

Home

Podium320 Concerten

Al onze concerten vinden plaats in de Oosterkerk, aan het Oosterheemplein 320 in Zoetermeer.

Podium320 wil jou laten genieten van muziek en andere kunstuitingen in een mooie en akoestische zaal in Zoetermeer en jongeren en ouderen in Oosterheem met elkaar verbinden door muziek. Elk jaar streven we naar 3 of 4 grote evenementen die maatschappelijk en cultureel verantwoordt zijn voor ons

Concertagenda voorjaar 2019

Ons eerste concert staat gepland op 17 april 2019 in de Oosterkerk.

Dit concert wordt gegeven door het "Lamentio Quartet"

‘Die sieben Worte’ van Joseph Haydn

Een muziekstuk ter ere van de Heiland

Het leven van Joseph Haydn (1732-1809) is wellicht in twee woorden samen te vatten: regelmaat en Godsbesef. Haydn’s besef van God, is typerend voor deze componist als wij bedenken, dat de tweede helft van de 18e eeuw gekenmerkt werd door toenemende vrijzinnigheid. Het was de periode van de Verlichting. 

Cádiz en Haydn
Tussen 1783 en 1786 ontving Haydn vanuit de Spaanse stad Cádiz het verzoek om voor een broederschap aldaar (‘Hermandad de la Santa Cueva’) een instrumentaal stuk bij de zeven kruiswoorden van Jezus te schrijven. Het resultaat was een compositie voor orkest, bestaande uit een inleiding, zeven langzame stukken en een slotdeel, terremoto (aardbeving) genaamd. De componist schrijft hierover zelf: “In de onderste kapel (‘Capilla de la Pasión’) waren de muren, ramen en pilaren met zwart doek afgedekt en slechts één in het midden hangende grote lamp verlichtte de duisternis. Omstreeks twaalf uur ’s middags werden alle deuren gesloten; nu begon de muziek.
Na een voorspel beklom de bisschop de kansel, sprak een van de zeven woorden uit en gaf daar een meditatie over. Zodra hij geëindigd was, daalde hij van de kansel af en viel knielend voor het altaar neer. Deze pauze werd met muziek gevuld. De bisschop besteeg en verliet voor de tweede, derde, enz. keer de kansel en iedere keer viel het orkest na de preek weer in. Met deze situatie moest mijn compositie rekening houden.” Het was een lange godsdienstoefening in Cádiz: ongeveer elf minuten per deel waren gereserveerd voor de Bijbeltekst mét meditatie, ongeveer tien minuten was beschikbaar voor elk muziekstuk. Inclusief voorspel en naspel duurde het geheel drie uur.

 

Dit meesterwerk van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn werd geschreven als een volwaardige vastenmeditatie. Het werk begint met een ouverture gevolgd door zeven meditaties (als het ware auditieve ensceneringen) van/op de zeven laatste woorden van de Heiland aan het kruis. De kerk was donker, enkel met kaarslicht om het kruis verlicht, en tussen elke muzikale meditatie las de bisschop telkens één van de zeven laatste woorden ("Vader waarom hebt gij mij verlaten", "Ik heb dorst", "Vrouw zie daar uw zoon" etc)”. Haydn goot elk van deze zeven laatste woorden telkens in een ander muzikaal idee steeds met sonatevorm structuur en met op het einde de fameuze aardbeving "Il terremote".

Dit werk behoort dan ook tot de toppers van de strijkkwartetliteratuur, hèt genre waar Haydn de vader van is!

 

Reserveren voor dit concert kan vanaf januari 2019

 

 

Wilt u meer weten? Meld u dan aan met de nieuwsbrief of hou deze website in de gaten.

Samenstelling programma

Bij het samenstellen van het programma vinden we het belangrijk dat er voor ieder wat wils is en dat de diversiteit aan muziekstijlen en culturen voorbij komt. We hebben daarom drie richtlijnen waarmee we rekening houden:

1. Muziek en jeugd

In samenwerking met het CKC of met een Theater gezelschap zal er ieder jaar juist voor de kinderen een evenement plaats vinden. Vaak zal dit dan in het voorjaar of herfstvakantie plaats vinden.

2. Bijzondere concerten of evenementen

Jaarlijks is ons streven om een groot Passieconcert te geven. Dit voorjaar staat er een concert met het strijkkwartet. Zij zullen het werk "Die Sieben Worte"spelen van J. Haydn. Tijdens het concert zal de kunstenaar Aran van der Giessen een schilderij maken. Ook zal er een gesproken woord zijn wat alles te maken heeft met het werk waardoor het werk nog meer tot zijn recht zal komen.

3. Gratis zaterdagmiddag concerten.

Helaas hebben we deze concerten moeten staken omdat het te weinig rendabel was.

 

Nagenieten programma 2016 – 2017

Voor een foto verslag en terugblik van de evenementen die al geweest zijn dit seizoen, kijk op onze Facebook pagina:
24 september 2016: band LEV tour ‘Morgen dans je weer’
29 oktober Harp en fluit Sophie-Louise
26 november 2016: The Young Messiah
21 januari 2017: verhalenverteller Arjen Siebel
18 februari 2017 Rhenus Ensemble
18 maart 2017 Ensemble Rokonok
15 april 2017 Johannes Passion (video)
20 mei 2017 Young Talent i.s.m. CKC & Partners

19 december 2017   Young Messiah

24 maart 2018    Johannes Passion

29 september 2018   Open podium....

17 april  2019     ‘Die sieben Worte’ van Joseph Haydn

28 september 2019   "Open podium"